O projektu
AiC

Podoba a charakter místa pro bytí je zřetelným znakem kulturní identity. Otázka, jak uspořádat svůj habitat, je společná všem a tvoří nedílnou součást naší skutečnosti.

Projekty Umělec na chatě reflektují individuální a kolektivní potřeby pro práci. Obvykle jsou založené na sdílení prostoru, který poskytuje zázemí pro sdružování a komunikaci nebo naopak pro možnost samostatné soustředěné práce. Chata slouží především jako místo pro soustředěnou práci. Důvodem využívání externího bydlení je situace, že Sráč Sam rodinný dům v České Bříze v různých podobách otevřel veřejnosti.

Stavba byla postavena v roce 1970 ve svahu, na úpatí lesa s širokým výhledem na Šumavu a do Klatovské kotliny. Ve výšce 600 m. Počet drobných staveb byl původně omezen a bylo uděleno šest stavebních povolení. Z původního záměru zde nevytvářet chatovou oblast sešlo a během osmdesátých let byla chata obestavěna dalšími drobnými rekreačními objekty.

Zastavěná plocha 54 m2 s půdorysem o rozměrech 6 x 9 m a podlahové ploše 80 m2, z toho 50 m2 obytné, 30 m2 technické. Technická část zůstala po rekonstrukci v původním stavu a je zahloubená do terénu. Jedná se o betonové zděné pásy překryté betonovými panely, na kterých je umístěna obytná část chaty. Nosný skelet tvoří původní rámová dřevěná konstrukce s novým krovem a novým vnějším i vnitřním opláštěním obvodového zdiva. Vnitřní příčky zůstaly částečně beze změn. Při rekonstrukci krovu byla změněna výška stropů a přidaná dřevěná konstrukce zůstala přiznaná. Elektroinstalace vedená v lištách byla zapuštěna do zdí. Místa, kde bylo potřeba pro rozvod vydlabat pohledové trámy, byla později jednoduše překryta kusem pozinkovaného plechu přiklepaného po obvodu hřebíky. Pozinkovaný plech se objevuje v interiéru ještě několikrát. Pod původními kamny Club, jako obklad v kuchyňském koutu, v koupelně a také u oplechování vchodových dveří. Ideou bylo ponechat vše, co je funkční, a na nové části použít vše, co je nabízeno jako pracovní či prefabrikované. Výsledkem je nízkonákladová rekonstrukce, která plní účelně funkci pohodlného užívání. Obvodové stěny o síle 7,2 cm bylo potřeba zateplit. S přístupem poznání hranice mezi technologickými možnostmi, apelem na pasivitu a skutečným stavem konkrétního využívání stavby došlo k zesílení obvodových stěn na 11 cm bez vnějšího dřevěného fasádního provětrávaného roštu. Tento krok byl zásadní pro celkové vnímání stavby. Optimalizace materiálové a energetické spotřeby vzhledem k užívání. Volba prefabrikovaných dřevěných oken také silně ovlivnila podobu stavby. Podobných momentů vyrovnávání se s limity bylo v průběhu opravy mnoho.

Citlivou reakcí na chatařský kutilský étos bylo nové osazení železného objektu, který nahradil dřívější paroží ve štítě. Železný plech byl použit podobným způsobem jako pozinkovaný plech v interiéru. Zde bez povrchové úpravy s předpokladem, že vlivem povětrnostních podmínek zreziví na dřevěné fasádě, která postupem času zčerná.

Předurčená dispozice zůstala. Centrálním a spojujícím místem v chatě je obývací pokoj s kuchyňským koutem a chodbičkou, která vede do ložnice, hygienického zázemí a malého zádveří zadního vchodu s vestavěným úložným prostorem. Prosklená veranda tvoří hlavní vstup. Byla zachována lakovaná stěna z borových palubek a vede rovněž prosklenými dveřmi do pokoje s vodorovnými vybílenými prkny. Původní tmavý prostor malé chaty získal, díky přirozenému pronikání světla, charakter klidného, volně plujícího času bez ztráty intimity.

text: Denisa Bytelová© Sráč Sam | Umělec na chatě

' Licencováno ' Není-li uvedeno jinak, obsah je šířen pod licencí
Creative Commons BY-NC-ND 3.0 - Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko


...